150218 ledenvergadering18 0021

Het HAMOVE-bestuur van links naar rechts:
Tonny Wassink, Fred Versteege (voorzitter), Loek Wensink (penningmeester), Joep Haverkamp, Gerard ten Have,
Arjan Mengerink (secretaris) en Bart Knol
 

­