Selecteer de taal

De Hengelode auto- en motorvereniging HAMOVE heeft op 24 februari haar Algemene Ledenvergadering gehouden.
De opening door voorzitter Fred Versteege was om 20.15uur in zaal Leemreis te Hengelo G. Deze altijd druk bezochte ALV (een 90 tal leden) hebben de diverse agenda punten voorbij zien komen, zoals o.a. de notulen ledenvergadering door secretaris Arjan Mengerink en het financieel verslag door penningmeester Loek Wensink. Ook de 9 commissies, die onder het Hamove bestuur vallen brachten hun verslag uit.


Op agenda punt 9 stond de bestuursverkiezing. Jurgen Memelink was aftredend en niet herkiesbaar.
Fred Versteege bedankte Jurgen voor al zijn werkzaamheden en overhandigde hem een mooie bos bloemen.
Jurgen is 12 jaar algemeen bestuurslid geweest en heeft taken als Public Relations onder zijn hoede gehad. Jurgen is getrouwd, woonachtig te Lent (Nijmegen), geeft les op de Hoge School te Utrecht en is vader van zoon Jip. Deze combinatie met bestuur Hamove werd te veel en heeft Jurgen doen besluiten te stoppen als bestuurslid. Wat binnen Jurgen zijn mogelijkheden valt, blijft hij Hamove helpen.

Nieuw is in het bestuur gekomen: Joep Haverkamp.

Na de sluiting van de ALV bleven nog diverse leden gezellig napraten.

Het huidige Hamove bestuur is nu als volgt:

  • Voorzitter Fred Versteege
  • Secretaris Arjan Mengerink
  • Penningmeester Loek Wensink
  • Bestuurslid Tonny Wassink
  • Bestuurslid Gerard ten Have
  • Bestuurslid Joep Haverkamp
  • Bestuurslid Torleif Hartelman