Selecteer de taal

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft Hamove, na evaluatie met de commissie, besloten geen V-Ring Treffen te organiseren tijdens het weekend van de wegraces op 11 & 12 mei a.s.

In 2016 werd het idee geopperd binnen de vereniging om een extra treffen te organiseren tijdens het evenement van de wegraces. Als pilot werd in dit eerste jaar een Caferacer-weekend georganiseerd. Een weekend waarbij voor de liefhebbers van caferacers de mogelijkheid bestond om deel te nemen aan sprints en demoronden tijdens de pauze. Daarnaast waren er stands in de winkelstraat op het rennerskwartier en was er een verkiezing voor de mooiste caferacer. In 2017 en 2018 is hier vervolg aan gegeven en is het Caferacerweekend omgedoopt naar het V-Ring Treffen.

We hebben onszelf destijds drie jaar de tijd gegeven om te kijken of dit evenement aansloeg bij de belangstellenden en of het animo groeiende is. We hebben nu moeten concluderen dat de belangstelling er wel degelijk is, echter maar bij een kleine groep. Ondanks het lobbyen en de vele inzet van enkele vrijwilligers is het niet gelukt de animo bij de caferacers en standhouders te doen stijgen. Unaniem is dan ook besloten dat het Treffen in huidige vorm niet zal doorgaan. Erg jammer, het Treffen was op het rennerskwartier zeker een welkome aanvulling.

Of het Treffen in de toekomst in een andere vorm weer opgepakt gaat worden is nog niet bekend.