Selecteer de taal

Net als elk ander jaar zijn de leden van de offroadcommissie afgelopen zomer al gestart met de voorbereidingen voor onze 28e offroad. Door de aanwezigheid van het corona virus dit jaar, werd er een extra beroep gedaan op de creativiteit van de offroadcommissie om een veilig evenement neer te zetten. Er is intensief contact geweest met gemeente, KNMV en andere motorclubs om te proberen een veilige offroad rit te organiseren voor alle betrokkenen. Echter, gezien de huidige situatie rond het COVID-19 virus is het niet langer mogelijk deze voorbereiding en de organisatie van de offroad van 2020 voort te zetten.

Wij vinden het niet verantwoord onze leden, vrijwilligers, landeigenaren en omwonenden bloot te stellen aan de komst van een grote groep deelnemers uit alle delen van het land. Daarom hebben wij als offroad commissie in samenspraak met het Hamove bestuur besloten de offroad dit jaar af te gelasten. Wij danken alle vrijwilligers, landeigenaren, omwonenden en sponsoren voor de jarenlange prettige samenwerking en hopen een volgend keer weer op uw medewerking te kunnen rekenen.