Selecteer de taal

Zaterdag 19 februari heeft HAMOVE de bomen die vorig jaar gekapt zijn, herplant. De herplant heeft plaatsgevonden in de buurt van het circuit 'De Varsselring', niet ver van de Boschbocht. Naast Hollandse eiken heeft HAMOVE ook andere struiken gepoot zoals Hondsroos, Egelantier, Sleedoorn en meidoorn. Zo ontstaat er aan de rand van het aangeplante bos een mooie zoommantel van struikvormers. Niet alleen de afwisseling van bomen en struiken, maar ook de opbouw van grasland naar struiken naar bos zorgt voor een verhoogde natuurwaarde. Vogels en verschillende zoogdieren zullen hiervan profiteren, omdat het voorziet in de voedselvoorziening, maar ook in nestgelegenheid en bescherming.
De stukken waar de bomen langs het circuit zijn weggehaald worden zo ingericht dat het vergeleken met de oude situatie een verhoogde natuurwaarde heeft, maar tijdens de motorraces niet voor gevaar kan zorgen. Tegen de bosrand aan zullen verschillende struikvormers gepoot worden, zoals Hulst, Brem, Krent en Meidoorn. Tussen het bos en het circuit zullen we heide planten en verschillende soorten kruiden zaaien, zoals verschillende soorten inheemse grassen en kruidachtige planten. Vleermuizen, reptielen, vogels en insecten zullen van deze veranderingen profiteren.
Doel van HAMOVE is om ook voor de toekomst veilige motorraces te kunnen organiseren, maar de natuurwaarde van Varssel hierbij niet uit het oog te verliezen.